Zarejestruj się, aby otrzymywać bezplatnie elektroniczny biuletyn.
Notatki


Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów nr 13.267/99. Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę rachunkowości, doradztwo finansowe i biznesowe.

Zapraszamy do współpracy !!!

O firmie

Jesteśmy grupą kapitałową, której podstawowym przedmiotem działalności jest zarządzanie placówkami medycznymi, tworzonymi we własnym zakresie oraz przez akwizycje. Na przestrzeni 15 lat prowadzenia działalności usługowej w zakresie finansów i księgowości placówek medycznych wykształciliśmy kompetencje w obszarze tworzenia, zarządzania i restrukturyzacji placówek medycznych dla naszych klientów. W 2010 r. Spółka rozpoczęła tworzenie własnej sieci placówek medycznych pod marką Elle-Med. W 2010 r. otworzona została pierwsza przychodnia medyczna w Warszawie, przy ul. Chrzanowskiej 8a. W 2012 r. Spółka powiększyła grupę kapitałową o Poz-Med. Sp. z o.o. (nabycie 100% udziałów), prowadząca przychodnię medyczną w Warszawie, przy ul. Poznańskiej 17. Celem Zarządu Spółki jest konsolidacja rynku usług ochrony zdrowia i budowa sieci klinik medycznych pod marką Elle-Med.ul. Chrzanowskiego 8a, 04-392 Warszawa, tel/fax (022) 590 57 60